کتاب ها

1 18مقاله در روان شناسی 1386

2 روان شناسی جنایی 1382

3 اختلال های زبان، روشهای تشخیص و بازپروری 1379- کتاب برگزیده دانشگاه تهران

4 روان شناسی مرضی تحولی، از کودکی تا بزرگسالی

(جلد دوم) 1378 – کتاب تشویقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5 تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن 1377

6 روان شناسی مرضی تحولی، از کودکی تا بزرگسالی

(جلد اول) 1376- کتاب برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی

7 گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه 1375

8 دیدگاه پیاژه 1375

9 ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمونهای ترسیمی 1374

10 روان شناسی ژنتیک 2، از روان تحلیل گری تا رفتار شناسی 1372

11 نقاشی کودکان، کاربرد تست ترسیم خانواده 1371

12 روان شناسی بالینی 1371

13 روان شناسی مرضی تحولی، از کودکی تا نوجوانی 1371- کتاب سال

14 تربیت به کجا ره می سپرد؟ با همکاری دکتر منصور 1369

15 بیماریهای روانی- با همکاری دکتر منصور 1368

16 لغت نامه روان شناسی - با همکاری دکتر منصور، دکتر مینا راد 1365

  مقاله ها

1 گسترش یک مقیاس راهبردهای مقابله ای در دانشجویان، دو فرم موازی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، 15، 234-217 1387

2 روان شناسی جنایی اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری. با همکاری آسیه اناری، بهرام صالح صدق پور، فصلنامه روان شناسان ایرانی، 14،123-115 1386

3 اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان. با همکاری مرضیه حاجی زادگان، دکتر احمد علیپور، علی عسگری، فصلنامه روان شناسان ایرانی، 11، 208-189 1386

4 بررسی تحولی مفهوم طبقه بندی. با همکاری جمیله کلانتری خاندانی، فصلنامه روانشناسان ایرانی،10 1385

5 اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت و دارو درمانگری در بیماران افسرده. با همکاری دکتر فاتح رحمانی، دکتر محمدکاظم عاطف وحید و دکتر ایرج امیدی، مجله رواشناسی (دوره جدید)، 34، 138-114 1384

6 تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر تهران، با همكاری معصومه پور محمدرضا تجریشی، فصلنامه روانشناسان ایرانی، 2، 103-91 1383

7 جدایی روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یك پژوهش درباره تفاوتهای جنسی وفرهنگی. با همكاری محسن حق‌بین، سعیده بزازیان و محمدرضاحسن‌زاده توكلی، فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1، 20-3. 1383

8 بررسی رابطه نشانه های مرضی مادر با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی. با همکاری دکتر زینب خانجانی، مجله روانشناسی، (دوره جدید 27، 252-233. 1382

9 بررسی تحول بازخورد كودكان نسبت به بیماري‌های روانی برحسب فاصله اجتماعی. با همكاری سعیده بزازیان، مجله علوم روانشناختی، 3، 313-286 1381

10 دین و تحول شناخت، مجله علوم روانشناختی، 2، 149-122. 1381

11 بررسی تحولی خودپنداشت در کودکان 6 تا 12 ساله و رابطه آن با طبقه اجتماعی و جنس. با همکاری دکتر رضا پورحسین، دکتر جواد اژه ای و دکتر علیرضا کیامنش. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 23، 226-211 1381

12 تأثیر تنش‌زدایی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و حافظه كودكان دبستانی. با همكاری دكتر مسعود جان‌بزرگی و ناهید نوری، مجله روانشناسی (دوره جدید)، 17، 30-4. 1380

13 بررسی تواناییهای كودكان غیرفارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی. با همكاری زهره مجدآبادی فراهانی، مجموعه مقالات علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب، معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی، دفتر دوم، 30-7 1379

14 تحول شناختی و آموزش دینی، رشد آموزش ابتدایی، 23، 25-20 1379

15 نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله ی و تاثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی. با همکاری دکتر علیرضا آقایوسفی، دکتر جواد اژه ای، دکتر محمود منصور، مجله روانشناسی (دوره جدید)، 16، 370-347.دین و تحول شناخت، مجله علوم روانشناختی، 2، 149-122. 1379

16 وارسی مقایسه ای نمره Z آزمون "رورشاخ" در آزمودنیهای سطوح عینی و انتزاعی. با همکاری دکتر محمدرضا شعیری، دکتر محمود منصور و دکتر جواد اژه ای. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 14، 130-115. 1379

17 بررسی توانمندیهای ذهنی دانش‌آموزان دوره ابتدایی. رشد آموزش ابتدایی، 3 (2)، 31-26. 1378

18 بیش از این فرصتهای بهینه آموزشی را از دست ندهیم. رشد آموزش ابتدایی، ویژه‌نامه همایش نقد و بررسی كتابهای دوره ابتدایی، 216-210.. 1378

19 پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی در سطح سلولهای تسهیل کننده و مهاری لمفوسیتهای T و آسیبهای روانشناختی. با همکاری دکتر نیما قربانی، دکتر جواد اژه ای و دکتر حسین مطیعیان، مجله روانشناسی (دوره جدید)، 12، 389-368. 1378

20 بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی (قسمت اول). دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر پریرخ دادستان، دکتر جواد اژه ای، دکتر علیرضا کیامنش. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 12، 319-299 1378

21 بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی (قسمت اول). با همکاری دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر جواد اژه ای و دکتر علیرضا کیامنش. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 11، 268-249.. 1378

22 تنیدگی (استرس)، فعالیت مغزی/ رفتاری و تغییرات یمونوگلوبولین ترشحی A، با همکاری دکتر پرویز آزادفلاح، دکتر جواد اژه ای و دکتر سیدمحمد موذنی، مجله روانشناسی (دوره جدید)، 9، 268-249. 1378

23 پیشگیری از عقب‌ماندگی كاذب، نخستین گام در راه تأمین بهداشت روانی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، 18، 56-37. 1378

24 نقش تعامل اجتماعی در تحقق آرمانهای گروهی. مقاله ارائه شده در همایش بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مقاله برتر 1378

25 نقش تلویزیون در شكل‌گیری و تقویت مفاهیم مذهبی و اخلاقی كودكان دوره ابتدایی. مجله پژوهش و سنجش، مركز پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 5(16و 15)،سال پنجم، 29-22 1377

26 بررسی ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو درمانگری با روش آموزش تنش زدایی همراه با پسخوراند زیستی حرارتی در این بیماران. با همکاری دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی، مجله روانشناسی (دوره جدید)، 7، 230-211 1377

27 بررسی توان ذهنی و درك مفاهیم دانش‌آموزان دوره ابتدایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 5، 39-5. 1377

28 آدلرو آدلري‌نگری. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 4، 329-303 1376

29 پیاژه در جدال با روان تحلیل‌گری. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 2. 144-122.. 1376

30 سنجش و درمان اضطراب امتحان. مجله روانشناسی (دوره جدید)، 1، 60-31 1376

31 سنجش و درمان اضطراب امتحان. مقاله ارائه شده در همایش علمی-كاربردی بهبود كیفیت آموزش عمومی، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، آذرماه 1374

32 استقلال‌طلبی و تعارض نسلها. دنیای سخن، 54، 45-44 1372

33 هوش و خلاقیت. مجله استعدادهای درخشان، 2(1)، 18-6. 1372

34 بررسی تحول عقلی دختران بر اساس یافته‌های ترسیمی. مجله دانشكده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، 30، (4-1)، 64-33. 1371

35 شكل‌گیری اضطراب در جریان تحول و بررسی تجربی آن در دوره نوجوانی. مجله دانشكده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، 29(2-1)، 164- 125.. 1370

36 بررسی تجربی حافظه و موقعیت آن در گستره كنشهای شناختی: دیدگاه عملیاتی. مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 28( 4 و 3)،320-295.. 1370

37 نارساخوانی. مجله دانشكده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران25، (4-1) ، 422- 405. 1367

38 گستره روانی پرخاشگری. مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگـاه تهران، 26 (4-1) ، 245-235 1367

39 بررسی نظریه‌های هوش از دیدگاه نظریه عملیاتی. مجله دانشكده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، 24 (4 و 3)، 292-274.. 1358

40 نقاشی به منزله گواه تحول ذهنی و ویژگیهای انفعالی. مجله روانشناسی، 7 (20)، 115-98. 1358

41 زبان و فكر در نظریه پیاژه. مجله روانشناسی، 7 (21)، 115-97. 1357

42 امكان ارزشیابی هوش در كودكان. مجله دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران ،7 (1)، 40-26. 1356

43 مسأله سرآمدان و بررسی انتقادی روشهای مشخص كردن آنان. مجله روانشناسی6 (18)، 294-273 1356

44 روانشناسی پیاژه و كاربرد آموزشی آن. مجله روانشناسی ، 5 (15و 14) ، 225-207. 1355

45 علل عقب افتادگی تحصیلی. ماهنامه آموزش و پرورش، 34(7)، 46-42. 1343

  پژوهش ها

1 اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی یک مقیاس راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 1387

2 نظر جوانان ایرانی پیرامون پیامدهای فرهنگی- اجتماعی تسهیل انتقال اطلاعات در سطح بین المللی. طرح ملی سازمان ملی جوانان 1385

3 بررسی جدایی روانشناختی از والدین و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد- معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی واحد تهران جنوب. 1381

4 بررسی تحول توان ذهنی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان دوره راهنمایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. 1380

5 تأثیر روش تنش‌زدایی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و حافظه كودكان دبستانی. دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 1380

6 نقش تلویزیون در شكل‌گیری و تقویت مفاهیم مذهبی و اخلاقی كودكان دوره ابتدایی. مركز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 1377

7 بررسی توان ذهنی دانش‌آموزان دوره ابتدایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی. (در سه جلد) سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش (برنده پانزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی). 1376

8 روشهای تشویق و تنبیه در مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان. با همكاری زهرا دانش‌پژوه، وزارت آموزش و پرورش (برنده طرح برگزیده سال 1377). 1376

9 بررسی توانییهای كودكان غیرفارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی. با همكاری زهره مجدآبادی فراهانی، وزارت آموزش و پرورش. (برنده طرح برگزیده سال 1379). 1375

10 میزان اضطراب دانش‌آموزان در جلسات امتحانی و راههای كاهش آن. با همكاری زهرا دانش‌پژوه، شـوری تحقیقات استان تهران، وزارت آموزش و پرورش (برنده طرح برگزیده سال 1375). 1374

11 هنجارگزینی تست آدمك رنگی به منظور ارزشیابی شخصیت كودكان دبستانی. با همكاری سوسن رحیم‌زاده، دانشگاه تهران. 1374

12 بررسی تحول كودكان ایرانی براساس تحلیل نتایج بالینی و آماری یك تست فرافكن تولیدی. با همكاری دكتر محمود منصور، دانشگاه تهران 1371

13 هنجارگزینی تست «حرمت خود» كوپر اسمیت. دانشگاه تهران 1371

14 هنجارگزینی مقیاس اضطراب كتل. دانشگاه تهران 1368

15 هنجارگزینی تست افسردگی بك. دانشگاه تهران. 1367

16 هنجارگزینی تست 16 عاملی شخصیت كتل. دانشگاه تهران 1365

17 هنجارگزینی مقیاس هوش حسی-حركتی پیاژه. با همكاری سوسن رحیم‌زاده، دانشگاه تهران. 1365

18 طرح آماده‌سازی تست هوش گروهی «ویل». دانشگاه تهران. این طرح در حد تحلیل مواد تست و تعیین درجه دشواری آنها در مورد یك نمونه 600 نفری از دانش‌آموزان مناطق بیست‌گانه تهران انجام شده است. 1363

  پايان نامه های دکتری

1 نقش آموزش هوش هجانی بر پیشرفت تحصیلی و سلامت عمومی دانش-آموزان. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منصوره نیکو گفتار 1385

2 بررسی رابطه جدایی روانشناختی و الگوهای دلبستگی بر رضایتمندی روانی و اجتماعی دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای دولتی در سطح شهر تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران محمدابراهیم مداحی 1383

3 اثربخشی رواندرمانگری پویشی كوتاه‌مدت و دارو درمانگری بر آزمایش فرونشانی دگزامتازون، وضعیت روان پویشی و نارساكنش‌وری بازخوردها در بیماران افسرده. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس فاتح رحمانی 1382

4 بررسی تحولی خودپنداشت در كودكان 6 تا 12 ساله ایرانی و رابطه آن با جنس و طبقه اجتماعی-اقتصادی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. رضا پورحسین 1381

5 ارتباط نشانگان وسواس-بي‌اختیاری با اضطراب، افسردگی و گسیخته ریختی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. همایون مهین 1380

6 نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله‌ای و تأثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. علیرضا آقا یوسفی 1380

7 بررسی رابطه جدائي‌های موقت روزانه و نشانه‌های مرضی مادر با شكل‌گیری دلبستگی و بروز مشكلات رفتاری/ اجتماعی در سطح پیش دبستانی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. زینب خانجانی 1379

8 سیستمهای مغزی/ رفتاری: ساختارهای زیستی شخصیت. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. پرویز آزاد فلاح 1379

9 بررسی اثربخشی رواندرمانگری كوتاه‌مدت «آموزش خودمهارگری» با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. مسعودجان بزرگی 1378

10 بررسی مؤلفه‌های بنیادین سازش‌یافتگی در آزادگان ایرانی ، دانشگاه تربیت مدرس. هادی بهرامی احسان 1378

11 پیامدهای فیزیولوژیك و روانشناختی شكست مقاومت و افشای هیجانی در رواندرمانگری. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. نیما قربانی 1378

12 تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی- اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. دانشگاه علامه طباطبایی. احمد برجعلی 1378

13 بررسی اثربخشی مداخلات برنامه‌های بهداشت روانی در مدارس راهنمایی شهر تهران. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. علي‌اصغر اصغرنژاد 1377

14 تعیین تنیدگی مادران شاغل و غیرشاغل برحسب ویژگیهای مادر- كودك و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگي‌زدیی بر تنیدگی و ویژگیهای تنیدگي‌زای آنان. دانشگاه علامه طباطبایی. محمد حاتمی 1377

15 بررسی علل و پیامدهای اضطراب سخنرانی در دانشجویان دانشگاه و تأثیر روش خود آموزش‌دهی در كاهش آن. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. عصمت دانش 1376

16 تعیین پرخاشگری نوجوانان برحسب مؤلفه‌های شخصیت و بررسی رابطه این مؤلفه‌ها وسطح پرخاشگری بامؤلفه‌های شخصیتی پدران و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگي‌زدیی بر پرخاشگری. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. عباسعلی اللهیاری 1376

17 بررسی ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقیاسه تأثیر دارو درمانگری و روش تنش‌زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. كاظم رسول‌زاده طباطبایی 1375

18 بررسی تأثیر شناخت درمانگری در كاهش افسردگی و افزایش هماهنگی مؤلفه‌های خودپنداشت. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. مهناز مهرابي‌زاده هنرمند 1379

19 بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. علی فتحی آشتیانی 1379

  پايان نامه های کارشناسی ارشد

1 بررسی اثربخشی بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه های اختلالهای برونی سازی شده در کودکان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی مریم بیات 1387

2 بررسی اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی کودکان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی آسیه اناری 1386

3 بررسی رابطه سبک مکانیزمهای دفاعی با اختلال شخصیت خوددوستدار ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی ، سیده زهرا علی بخشی 1385

4 اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان مدارس عادی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. سیده زینب فرزاد فرد 1385

5 اعتباریابی و رواسازی آزمون راهبردهای مقابله ای نوجوانان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور واحد تهران. مرضیه حاجی زادگان 1385

6 بررسی اثربخشی روش آموزش رفتاری والدین بر نشانه های برونی سازی شده کودکان 7 تا 9 سال، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. سعید قنبری 1385

7 بررسی اثربخشی شناخت- رفتار درمانگری گروهی نوجوانان، مهارت آموزی والدین توأم با جلسات مشترک نوجوانان- والدین در کاهش نشانه های افسرده وار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. اشکان ناصح 1385

8 تنیدگی والدینی و سلامت عمومی: پژوهشی درباره رابطه تنیدگی حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان علی احمدی ازغندی 1384

9 بررسی تأثیر برخی از عوامل اقتصادی-اجتماعی بر تحول اجتماعی- عاطفی كودكان پیش‌دبستانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران محبوبه قربانعلی اله‌یاری 1382

10 تأثیر تحصیل در شاخه كاردانی بر سطح حرمت خود، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم و سوم دبیرستانهای شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز ملوك اسدالهی 1382

11 رابطه جهت‌گیری مذهبی با عوامل شخصیت براساس آزمون 16 عاملی كتل، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی محمدرضا كیومرثی اسكویی 1382

12 مقایسه نتایج آزمون انتزاعی شرک با آزمون هوش وکسلر بزرگسالان در دانشجویان دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران محمدرضا حسن زاده توکلی 1382

13 بررسی تأثیر روشهای مهارگری اضطراب بر حافظه، پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فرحناز فرد 1381

14 بررسی رابطه تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در افراد زندانی و مقایسه آن با افراد غیرزندانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حسن هادی نژاد 1381

15 بررسی رابطه عملكرد دانش‌آموزان در درس ریاضی با مراحل تحول شناختی و حافظه دیداری- تجسمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران زبیده آریافر 1381

16 مقایسه تولیدات ترسیمی كودكان آزاردیده جنسی با كودكان عادی و مطالعه اثر بازی درمانگری بر كاهش مشكلات یك كودك آزاردیده جنسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز نینت مرادی 1381

17 آزمون جهت‌گیری مذهبی با تكیه بر اسلام ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه مسعود آذربایجانی 1380

18 بررسی رابطه تحول شناختی (طبقه‌بندی) و تحول مذهبی در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران، مركز آموزش عالی فرهنگیان زهرا عباسی 1380

19 بررسی رابطه تحول مفهوم زمان با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس حمیرا كلانتری 1380

20 رابطه جهت‌گیری مذهبی با عوامل شخصیت براساس آزمون 16 عاملی كتل، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی محمدرضا كیومرثی اسكویی 1382

21 رابطه ایمنی- ناایمنی با ترجیحات ارزشی دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تهران، مركز آموزش عالی فرهنگیان زهرا زینال 1380

22 مقایسه دیگردوستی و تحول اخلاقی در نوجوانان بزهكار و غیربزهكار، مركز آموزش عالی فرهنگیان فاطمه سعادتمند 1380

23 مقایسه سلامت روانی سرپرستاران زن با مدیران دبیرستانهای دخترانه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. حسن بصیری 1380

24 بازخورد طلاب و دانشجویان نسبت به حقوق زن در اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ابوالقاسم باقریان 1379

25 بررسی تأثیر احساس ایمنی- ناایمنی بر سطح حرمت خود در طلاب پایه اول و هفتم حوزه علمیه قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علی زینتی 1379

26 بررسی بازخورد كودكان نسبت به بیماری روانی برحسب فاصله اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سعیده بزازیان 1379

27 بررسی تأثیر احساس كهتری بر حافظه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حسین جلالی 1379

28 بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش‌آموزان ناشنوا و شنوا در مقطع راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران عزت‌الله احمدی 1379

29 بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی، پژوهشكده حوزه و دانشگاه اكبر عباسی 1379

30 بررسی مقیسه ا‌ی سلامت عمومی نوجوانان شنوا و ناشنوا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حسنی بافنده قراملكی 1379

31 بررسی مؤلفه‌های شخصیتی و هوش طلاب موفق و ناموفق حوزه علمیه قم ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی محمدرضایی 1379

32 رابطه احساس ایمنی ناایمنی با موفقیت تحصیلی در طلاب سالهای اول و پنجم حوزه علمیه قم ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی محمد دولتخواه 1379

33 مقیسه سلامت عمومی دانش‌آموزان شاهد و عادی ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه محمدعباسپور 1379

34 ارزیابی و مقایسه سطح پرخاشگری و ارتباط آن با مؤلفه‌های شخصیت دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ابوالقاسم بشیری 1378

35 بررسی اعتبار تست ترسیم درخت در پیش‌بینی سطوح اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فرزانه خسرو جردی 1378

36 بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی معلمان زن و مرد مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان قم ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحیم میردریكوندی 1378

37 بررسی و مقایسه خودپنداشت و نظام ارزشی دانشجویان مدارس حوزوی با دانشجویان نظام دانشگاهی (هنر، فنی و الهیات) ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی جمشید مطهری طشی 1378

38 تأثیر افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نابینای سال دوم راهنمایی شهر تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران لیلاچرمفروش جلالی 1378

39 تحلیل محتوای روانشناختی كتابهای كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان براساس مراحل تحول جاندارپنداری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رقیه بلالی 1378

40 رابطه حمیت اجتماعی ادراك شده، حرمت خود و افسردگی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مسلم پرتوعین الدین 1378

41 رابطه هیجان‌طلبی و سطوح پردازش اطلاعات در حافظه آشكار ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فاطمه معصومی 1378

42 سازمان یافتگی فضایی- زمانی در كودكان نارساخوان و عقب‌مانده ذهنی خفیف ، دانشگاه تهران فریده دیبیی 1378

43 مقایسه سطوح اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دینی و عادی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حجت‌الله رحمانی 1378

44 بررسی اعتبار تست ترسیم درخت در پیش‌بینی سطوح اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فرزانه خسرو جردی 1378

45 بررسی رابطه بین سلسله مراتب ارزشها و سلامت روان در مقطع سنی 18 تا 30 سال ، دانشگاه اصفهان منصوره نیكو گفتار 1378

46 تأثیر شیوه‌های مقابله با تنیدگی بر سلامت روانی در دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مهین توكلی خمینی 1377

47 اثربخشی بازی درمانگری متمركز بر كودك بر پرخاشگری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مهرناز احمدی مباركه 1376

48 ارزیابی رابطه بین سلامت روانی و مسند مهارگری ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران محسن جوینده 1376

49 بررسی اثر آموزش عملیات طبقه‌بندی و ردیف كردن بر تسریع طراز تحول مفهوم عدد در كودكان پیش دبستانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رابعه طهماسبی گنجور 1376

50 بررسی اثر سطح حرمت خود بر رغبتهای اوقات فراغت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فریبا زرانی 1376

51 بررسی ارتباط بین آفرینندگی و خودپنداشت در دانش‌آموزان كلاس پنجم دبستان ، دانشگاه علامه طباطبایی كوروش گودرزی 1376

52 بررسی تحول شناختی كودكان براساس آزمون ترسیم درخت ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فریبا مرادی عباس‌آبادی 1376

53 بررسی نقش مداخلات رفتاری- شناختی در كاهش افسردگی نوجوانان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران معصومه گزرسه 1376

54 تأثیر آموزش كلامی در تسریع تحول نگهداری ذهنی میعات در كودكان پیش‌دبستانی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مرجان مالكی تهرانی 1376

55 شناسایی ویژگیهای پیش‌بیني‌كننده سهل‌انگاری درمادران و رابطه آن با افسردگی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پروین شریعتی 1376

56 عوامل رقابت‌جویی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره متوسطه ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس جهانبخش صادقی گندمانی 1376

57 مقایسه اثربخشی دو روش درمانگری چندوجهی و تنش‌زدایی تدریجی در كاهش اضطراب ، دانشگاه علامه طباطبایی پرویز دباغی 1376

58 مقایسه فرایند خواندن در افراد ناشنوا و شنوا ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فرناز كشاورزی 1376

59 آزمون سنجش مهارتهای پایه ریاضی كودكان در بدو ورود به دبستان ، دانشگاه علامه طباطبایی صوفیا كهن صدق 1375

60 بررسی تحول فضای توپولوژیك در كودكان پیش‌دبستانی در تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مریم گلي‌زاده 1375

61 بررسی تحول مسند كنترل و رابطه آن با پرخاشگری (كودكان 8-16 ساله) ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس زهره مجدآبادی 1375

62 بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رحیم سبحانی 1375

63 تأثیر راهبردهای شناختی و رایانه‌ای در كارآمدی نوشتاری نمونه‌ی از كودكان نادرست نویس، دانشگاه تهران فرحناز نورمحمدی 1375

64 كاهش آهنگ تنفس بعنوان تكنیكی بری تعدیل اضطراب و پاسخهای خودمختار برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه‌ی مربوط به جنگ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فرشاد نعمتی 1375

65 اثر انواع پس‌خوراند بر انگیزه درونی و عملكرد دانش‌آموزان كلاس پنجم ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پرنیان احسانی 1374

66 بررسی اختلال خواندن و اختلال نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس سیدرضا فلاح چی 1374

67 بررسی ارتباط بین بازخوردهای مادران نسبت به تولد اولین فرزند و ویژگیهای شخصیتی آنان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران زینب اثباتی 1374

68 بررسی ارتباط بین تعداد فرزندان خانواده با پرخاشگری و افسردگی در دانش‌آموزان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران حجت‌الله راغب 1374

69 بررسی رابطه تحول روانی- اجتماعی و تحول شناختی در دختران 6 تا 12 ساله ، دانشگاه الزهرا زهرا تیزرو 1374

70 بررسی سوگیری حافظه تحت شریط خلقی متفاوت با توجه به میزان برونگردی- درونگردی در دختران دانشجو ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منصوره شهریاری احمدی 1374

71 بررسی میزان تأثیر فقدان پدر در وضع روانی نوجوانان شاهد با اندازه‌های خانوادگی مختلف، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بهرام ملكی 1374

72 بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان رشته‌های هنری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران طاهر فتحی 1374

73 بررسی تحول اخلاقی و دیگر دوستی در نوجوانان سرآمد و عادی ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس نوراله محمدی 1373

74 بررسی رابطه حرمت خود و افسردگی در دانشجویان جانباز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ابراهیم علیزاده موسوی 1373

75 بررسی مشكلات یادگیری حساب و رابطه آن با تراز عملیاتی و بهره هوشی كلامی و غیركلامی وكسلر، دانشگاه علامه طباطبیی مهناز گیلك 1373

76 تأثیر درجه هیجان‌خواهی و حالات خلقی بر باز سازماندهی حافظه و قضاوت اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران اسدالله صحتی متنق 1373

77 رابطه بین حرمت خود و افسردگی در دانشجویان جانباز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ابراهیم علیزاده موسوی 1373

78 هنجارگزینی تست شخصیتی NEO. ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منصور حكیم جوادی 1373

79 بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی و بازی در تحول ذهنی كودكان پیش‌دبستانی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس زهرا سلمان 1372

80 بررسی تجربی سازمان‌یافتگی مفهوم زمان در دختران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز محترم نعمت طاوسی 1372

81 بررسی تحول مفهوم خانواده در كودكان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران زهره صیادپور 1372

82 بررسی رابطه بین بازی رمزی و تحول شناختی در كودكان 4 تا 7 ساله پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران فریبا یوسف‌نظری 1372

83 بررسی رابطه دیگردوستی با روابط انسانی، سطح تحول اخلاقی و موقعیت‌های مختلف در نوجوانان و جوانان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سوسن رحیم‌زاده 1372

84 بررسی شكل‌گیری تجسم‌ فضایی در كودكان نابینا و بینا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز رابعه نوربخش 1372

85 مقایسه سطح حرمت خود در بین زنان ورزشكار و غیر ورزشكار ، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه تهران همیلا تكلی 1372

86 هنجاریابی آزمون حافظه وكسلر در شهر تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس غلامرضا صرامی 1372

87 بررسی اثرات آموزش تنش‌زدایی تدریجی برعوامل اضطرابی شخصیت ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مسعود جان بزرگی 1371

88 بررسی تجربی شكل‌گیری نگهداری ذهنی ماده، وزن و حجم در كودكان باسواد و بیسواد روستایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز حسین مریر 1371

89 بررسی میزان افسردگی و پرخاشگری دركودكان شاهد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران گلنار بخشی 1371

90 بررسی و مقایسه وضعیت عاطفی كودكان ادرار- بي‌اختیار و بهنجار بر اساس آزمون فرافكن رویه، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس لیلا حیدري‌نسب 1371

91 مقایسه تحول قضاوت اخلاقی در كودكان و نوجوانان بزهكار و بهنجار و بررسی تأثیر شرایط خانوادگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ناهید اكرمی 1371

92 بررسی رابطه آموزش پیش‌دبستانی وتحول عقلی كودكان، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز .شهناز معینی 1370

93 بررسی رابطه تحول روانی- اجتماعی و تحول شناختی در پسران 5- 12 ساله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ناصر غفارزاده 1370

94 بررسی نقش عوامل عاطفی در «نارسیی توجه» كودكان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ماندانا گیوتاش 1370

95 بررسی نگهداری ذهنی عدد و ردیف كردن عملیاتی در كودكان 5 تا 9 ساله، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس رضا پورحسین 1370

96 تأثیر انتظار در ارزشیابی معلم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز امیرحسین خوشنام 1370

97 بررسی تجربی تحول زمینه نگهداری ذهنی سطح ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز صغری خاتم ساز 1369

98 بررسی تراز تحولی ترسیمی و عملیاتی كودكان 5 و 6 ساله در رابطه با تراز فرهنگی- اجتماعی والدین آنها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز شیرین حسین‌زاده گلسری 1369

99 بررسی رابطه اضطراب وپیشرفت تحصیلی براساس مقیاس كتل، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز تقی دوست قرین 1369

100 بررسی رابطه تحول حركتی و توانیی خواندن در كودكان 7 ساله (كلاس اول) ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مركز اشرف السادات مرنیان 1369

101 تحول مفهوم عدد از سطح پیش عملیاتی تا سطح عملیات عینی و ارتباط آن با تراز فرهنگی و پیشرفت تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز ركسانا طیار 1369

102 ساخته شدن مختصات فضی اقلیدسی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و تراز فرهنگی والدین آنها (آزمون افقی بودن سطح آب)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز طاهره ناصر نخعی 1369

103 مقایسه تحول عملیاتی در كودكان ناشنوا و شنوا (عملیات ردیف كردن)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز علی اصغر كاكوجویباری 1369

104 یادگیری ساختهای شناختی براساس آزمون نگهداری ذهنی مقدار ماده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز ساسان امرپور امریی 1369

105 بررسی تجربی تحول ظرفیت عملیاتی و رابطه آن با تحول اخلاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز عبدالعظیم كریمی 1368

106 بررسی رابطه ناشنویی و تراز تحول عقلی براساس آزمون آدمك، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران غلامعلی امیرخیابانی 1368

107 بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی براساس یك تست تحلیل عاملی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز نصرت كاظمی 1368

108 بررسی كارآیی آزمون 16 عاملی شخصیت كتل در پیش آگهی سازمان یافتگیهای روان‌گسیختگی و آشفتگی- افسردگی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران منصوره شریفی نارانی 1367

109 بررسی تجربی تحول عملیاتی و رابطه آن با نتایج تحصیلی از كودكی تا نوجوانی (آزمون شناوری اجسام)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رضا سمیع عادل 1366

110 تحول ظرفیت عملیاتی از كودكی تا نوجوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در گروهی از كودكان نوجوان ایرانی (آزمون آونگ) ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سیمین تاج شیبانی مقدم 1366

111 تربیت اخلاقی كودك در دوره دبستان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس فتانه زرین پوش 1366

112 بررسی جاندار پنداری و مراحل تحول آن در كودكان ایرانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مریم نودز آران 1356

افتخارات

1383 منتخب اولين دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدير دانشگاه تهران

1383 لوح تقدير سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی «سمت» به عنوان مدير گروه پژوهشی روانشناسی

1383 لوح تقدير رياست تشخيص مصلحت نظام به عنوان مدير گروه پژوهشی روانشناسی «سمت»

1383 لوح تقدير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدير گروه پژوهشی روانشناسی «سمت»

1381 برگزيده دومين مراسم بزرگداشت چهره‌های ماندگار

1380 جايزه بخش تحقيقات بنيادی علوم ‌انسانی پانزدهمين جشنواره بين‌المللی خوارزمی

1380 پژوهشگر برگزيده جامعه اسلامی پژوهشگران

1380 كتاب برگزيده دانشگاه تهران: اختلال‌‌های زبان، روش‌های تشخيص و بازپروری. تهران: انتشارات سمت.

1379 لوح تقدير همايش علل و عوامل تقدم مسايل جمعی بر منافع فردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1379 كتاب تشويقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: اختلالهای زبان، روش‌های تشخيص و بـازپروری. تهـران: انتشارات سمت.

1379 طرح برگزيده وزارت آموزش و پرورش: بررسی تواناييهای كودكان غير فارسی زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی، با همكاری زهره مجدآبادی فراهانی.

1378 كتاب تشويقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: روانشناسی مرضی تحولی، از كودكی تا بزرگسالی (جلد دوم)، تهران: انتشارات سمت.

1377 طرح برگزيده وزارت آموزش و پرورش: روش‌های تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايی از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان، با همكاری زهرا دانش‌پژوه.

1376 كتاب برگزيده دانشگاه آزاد اسلامی: روانشناسی مرضی تحولی، از كودكی تا بزرگسالی (جلـد اول)، تهران: انتشارات سمت

1375 طرح برگزيده وزارت آموزش و پرورش: ميزان اضطراب دانش‌آموزان در جلسات امتحان و راههای كاهش آن، با همكاری زهرا دانش‌پژوه.

1371 كتاب سـال وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسلامی: روانشناسی مرضی تحـولی، از كودكی تا نـوجوانی، تهـران: انتشارات ژرف.

 

+ نوشته شده توسط پیمان سماواتی در دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 11:31 |